22 marca 2022 r. odbyły się ósme obchody Światowego Dnia Wody pod hasłem: „Wody podziemne czynienie niewidocznego widocznym”.

W sesji naukowo-technicznej wzięli udział uczniowie szkół ponadgminazjalnych, pracownicy naukowi, studenci, a także wszystkie osoby zainteresowane wydarzeniem. Spotkanie online było transmitowane na kanale YouTube. 

Organizatorem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody był Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji z Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka, a także Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Odziały Regionalne Telewizja Polskiej w Lublinie oraz w Poznaniu, a także Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia, tj. Polskie Radio Lublin, Radio Poznań oraz MC Radio Poznań. Tak jak w poprzednich latach patronem medialnym był również Portal drzewofranciszka.pl, pod egidą Fundacji Zakłady Kórnickie.

zdjęcia: Youtube – kanał Wydziału Inż. Środowiska i Inż. Mechanicznej UPP

Celem organizowanego wydarzenia była popularyzacja tematyki wody. Spotkanie obejmowało zagadnienia dotyczące: zasobów wodnych Polski; odbudowy i ochrony infiltracyjnych ujęć wody; dynamiki zwierciadła wód gruntowych jako wiedzy o parowaniu; narzędzi do wspomagania projektowania urządzeń odprowadzania wód opadowych do gruntu; możliwości ochrony zasobów wodnych poprzez zastosowanie hydrofitowych oczyszczalni ścieków oraz systemów do zagospodarowania wód opadowych; stawów kąpielowych; prawnych aspektów odprowadzania wód opadowych do gruntu.

W trakcie spotkania uczestnicy chętnie brali udział w konkursie indywidualnym, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prezentowali przygotowane w ramach konkursu postery związane z tematyką wydarzenia.

Laureatami konkursu dla szkół zostali:
I miejsce: Marcelina Socha, Martyna Lum, Ada Januszczak z Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu;
II miejsce: Martyna Wilczyńska z Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu;
III miejsce: Eliza Ratajczak, Weronika Jurga, Maciej Kołodziejczyk z XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.


Serdecznie gratulujemy!

Szeroki zakres tematyczny prezentowanych referatów naukowych oraz wystąpień promocyjnych pomógł uczestnikom uświadomić sobie jak wieloaspektowy i ważny jest temat wód oraz jakie rozwiązania i działania są w naszym zasięgu w celu ochrony zasobów wodnych.

Katarzyna Połeć
Krzysztof Jóźwiakowski
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji