Świadczenie stypendialne dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2024/2025

 1. Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Ubiegając się o to świadczenie należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem;
 3. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności;
 4. Wyróżnia się następujące stopnie niepełnosprawności:
  1. lekki– miesięczna wysokość stypendium: 1200 zł
  2. umiarkowany– miesięczna wysokość stypendium: 1600 zł
  3. znaczny– miesięczna wysokość stypendium: 2000 zł
 5. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami należy złożyć:
  1. w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami (ul. Akademicka 15 Agro II, pok. 112 piętro I) – Specjalista ds. dostępności;
 6. Terminy składania wniosków:
  1. do dnia 5 października 2024– w przypadku studentów ubiegających się o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2024/2025:
  2. w okresie od listopada do czerwca– między 1 a 5 dniem miesiąca;
  3. do dnia 5 marca 2025 r.w przypadku studentów drugiego stopnia od semestru letniego;