ŚWIADCZENIE STYPENDIALNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

1. Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2. Ubiegając się o to świadczenie należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem;

3. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności;

4. Wyróżnia się następujące stopnie niepełnosprawności:

a. lekki – miesięczna wysokość stypendium: 800 zł

b. umiarkowany – miesięczna wysokość stypendium: 1000 zł

c. znaczny – miesięczna wysokość stypendium: 1200 z

5. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami należy złożyć:

a. w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami (ul. Akademicka 15 Agro II, pok. 210 piętro II) – Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami;

b. w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami (ul. Akademicka 15 Agro II, pok. 112 piętro I) – Specjalista ds. dostępności;

6. Terminy składania wniosków:

a. do dnia 5 października 2023 – w przypadku studentów ubiegających
się o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2023/2024:

b. w okresie od listopada do czerwca – między 1 a 5 dniem miesiąca;

c. do dnia 5 marca 2024 r. w przypadku studentów drugiego stopnia
od semestru letniego;