Dział Nauki z przyjemnością informuje o sukcesach naszej kadry akademickiej w postępowaniach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ośmiu badaczy uzyskało finansowanie na zadania badawcze prowadzone przez Jednostki Uczelni na sumaryczną kwotę 1 446 935,00 zł.

W ramach Rolnictwa Ekologicznego

 1. Dr hab. Bartosz Sołowiej, profesor uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii otrzymał 195 035,00 zł na zadanie badawcze pn. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów. Fermentowane napoje serwatkowe z ekologicznego mleka krowiego i koziego z dodatkiem ekologicznych soków owocowych.

   

  W ramach Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej:

   

 1. Dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, profesor uczelni z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Agrobioinżynierii otrzymała 287 500,00 zł na zadanie badawcze pn. Kompleksowe badania odporności owsa na choroby grzybowe ze szczególnym uwzględnieniem Puccinia coronata f.sp.avenae.
 2. Dr Michał Nowak z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Agrobioinżynierii otrzymał 198 400,00 zł na zadanie badawcze pn. Opracowanie nowych narzędzi biotechnologicznych pozwalających na skuteczną ocenę odporności buraka cukrowego na pośpiechowatość oraz wybór form rodzicielskich do hodowli heterozyjnej tego gatunku.


W ramach Postępu Biologicznego w Produkcji Zwierzęcej:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Zięba, Dyrektor Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki otrzymał 298 000,00 zł na zadanie badawcze pn. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur new Hampshire (N-11), 660 sztuk kur barred rock (P-11), 660 sztuk kur barred rock (W-44) i 660 sztuk kur barred plymouth (D-11).
 2. Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew, Kierownik Katedry Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki otrzymał 74 000,00 zł na zadanie badawcze pn. Prowadzenie ksiąg kóz rasy sandomierskiej oraz Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz rasy sandomierskiej.
 3. Dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni, Kierownik Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki otrzymał 156 000,00 zł na  zadanie badawcze pn.Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej.
 4. Dr inż. Kornel Kasperek z Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki otrzymał 255 000,00 zł na zadanie badawcze pn. Analizę zmienności cech użytkowych i reprodukcujnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!