Sukces Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Miło nam poinformować, że projekt Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubinie dotyczący czasopisma „Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus”, opracowany pod kierownictwem mgr Anny Wypychowskiej, otrzymał rekomendację do dofinansowania w ramach konkursu Rozwój Czasopism Naukowych.

Proponowana kwota dofinansowania tego projektu to 99 000 zł.

Konkurs Rozwój Czasopism Naukowych był ogłoszony po raz pierwszy. Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym. Planowany czas realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiące.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • rozbudowa istniejącego oprogramowania, polegająca na wdrożeniu nowej wersji OJS,
  • zakup cyfrowych identyfikatorów DOI,
  • korekta tłumaczenia na język angielski artykułów i ich streszczeń,
  • profesjonalne opracowanie redakcyjne czasopisma.

Wniosek został przygotowany z pomocą i wsparciem pracowników Działu Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Informacja przygotowana przez Dział Nauki 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie