Centrum Nauki z przyjemnością informuje, że prof. dr hab. Wojciech Łopuszyński otrzymał dofinansowanie w wysokości 590 000,00 zł na realizację projektu pn. Mikroskopia cyfrowa – nowoczesna metoda kształcenia.

Prof. dr hab. Wojciech Łopuszyński – Kierownik Katedry Patomorfologii i Weterynarii Sądowej (Wydział Medycyny Weterynaryjnej) został laureatem konkursu na działanie inwestycyjne związane z kształceniem, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów wykorzystujących preparaty mikroskopowe w procesie edukacyjnym takich jak patomorfologia, histologia, mikrobiologia parazytologia i inne.

Dynamiczny postęp technologiczny obejmie Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Dzięki niemu studenci nabędą niezbędne, praktyczne umiejętności posługiwania się technikami mikroskopii cyfrowej takimi jak diagnostyka cyfrowa, telepatologia, nauka cyfrowa i archiwizacja badań tak niezbędnych w ich przyszłej pracy zawodowej lekarza weterynarii. Ponadto należy podkreślić, że digitalizacja preparatów mikroskopowych umożliwia niemal natychmiastową diagnostykę, konsultacje trudnych przypadków, diagnostykę śródoperacyjną, kształcenie studentów i specjalistów patologii, ocenę preparatów immunohistochemicznych, badania kliniczne, wzajemną kontrolę i recenzję badań oraz konsultacje naukowe. Jest to klucz do nowoczesnego kształcenia studentów medycyny weterynaryjnej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów oraz aplikowania w konkursach krajowych za pośrednictwem i przy pomocy pracowników Centrum Nauki.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA