Miło nam poinformować o sukcesie prof. dr hab. Urszuli Gawlik-Dziki w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS.

Prof. dr hab. Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki, kierownik Katedry Biochemii i Chemii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, będzie realizowała projekt badawczy pn. „Kontrolowana infekcja wirusowa jako czynnik modyfikujący potencjał prozdrowotny wybranych roślin jadalnych – aspekty molekularne i biochemiczne”.

Projekt będzie realizowany z partnerami: Instytutem Ochrony Roślin — Państwowym Instytutem Badawczym oraz Uniwersytetem Rzeszowskim.

Całkowita kwota dofinansowania to 1 294 915,00 zł

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkich Państwa zainteresowanych ubieganiem się o granty badawcze zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Nauki, Biurem Projektów i Funduszy.

Tekst: Dział Nauki 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie