Centrum Nauki z przyjemnością informuje, że w wyniku ewaluacji wniosku złożonego w programie dla Naukowców z Ukrainy, na kontynuowanie badań w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otrzymał finansowanie w wysokości 130 000.00 zł.

Celem programu jest wsparcie naukowców, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili się w Polsce. Narodowe Centrum Nauki stwarza im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań poprzez finansowanie wynagrodzenia i środków przeznaczonych na działania badawcze.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem naszego wniosku, na naszym Uniwersytecie zatrudniona zostanie dr n. wet. Halyna Rudyk. Jej opiekunem naukowym będzie prof. dr hab. Ewa Tomaszewska, pracownik Katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, która razem z dr hab. Siemowitem Muszyńskim, prof. uczelni, pracownikiem Katedry Biofizyki Wydziału Biologii Środowiskowej podtrzymywała dotychczasową współpracę z badaczką z Ukrainy oraz opracowała plan integracji naukowej. Projekt realizowany będzie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Serdecznie gratulujemy!