Informujemy o sukcesie Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 22+ LAP na dwustronne projekty badawcze we współpracy z Niemcami.

Praca badawcza będzie prowadzona pn. „Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby wywołanym przez aflatoksynę B1, in-vivo na modelu świńskim oraz in-vitro w hepatocytach człowieka i świni”.

Realizacja projektu odbędzie się przy współpracy partnerskiej z: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Całkowita kwota dofinansowania to 3 365 013,00 zł

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkich Państwa zainteresowanych ubieganiem się o granty badawcze zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Nauki, Biurem Projektów i Funduszy.

Jednocześnie przypominamy o trwających naborach w konkursach NEON II, LIDER XIV, SONATINA 7 oraz zadaniach dotacyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dział Nauki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie