Dział Nauki z przyjemnością informuje, że projekty złożone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w tegorocznej edycji konkursu „Doskonała Nauka” otrzymały dofinansowanie o łącznej wysokości 756 550,00 zł:

  1. Projekt „XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa «POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI» 2023”, który będzie realizowany na Wydziale Inżynierii Produkcji pod kierownictwem dr hab. inż. Renaty Różyło, prof. uczelni, otrzymał finansowanie w wysokości 162 650,00 zł.
  2. Projekt „II Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze»”, który będzie realizowany na Wydziale Agrobioinżynierii pod kierownictwem
    dr hab. inż. Haliny Lipińskiej, prof. uczelni, otrzymał finansowanie w wysokości  143 440,00 zł.
  3. Projekt „Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy”, który będzie realizowany na Wydziale Nauko o Żywności i Biotechnologii pod kierownictwem dr. inż. Piotra Zarzyckiego, otrzymał finansowanie w wysokości 85 800,00 zł.
  4. Projekt „Międzynarodowy Kongres Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”, który będzie realizowany na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Junkuszewa, otrzymał finansowanie w wysokości 295 660,00 zł.
  5. Projekt „Bioróżnorodność w rolnictwie”, który będzie realizowany na Wydziale Biologii Środowiskowej pod kierownictwem dr hab. Anety Stracheckiej, prof. uczelni, otrzymał finansowanie w wysokości 69 000,00 zł.

 

Konkurs „Doskonała Nauka” jest ogłaszany corocznie.

Granty trwające maksymalnie do 24 miesięcy można otrzymać na:

1. realizację konferencji naukowej w kwocie od 20 000,00 zł do 400 000,00 zł,
2. opracowanie i udostępnienie monografii naukowej o istotnym znaczeniu naukowym w kwocie od 15 000,00 zł do 80 000,00 zł .

Łącznie uczelnia może złożyć corocznie 10 wniosków (po 5 w każdym module).

Wnioski przygotowywane są przy pomocy pracowników Działu Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy pracowników do aplikowania w nadchodzącym naborze w konkursie DOSKONAŁA NAUKA (start: wiosna 2023), za pośrednictwem i przy pomocy pracowników Działu Nauki.