Miło nam poinformować, że projekt pn. Nanosystemy antybiofilmowe oparte na zawiesinach nanocząstek metali i niemetali w naturalnych rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych autorstwa dr inż. Olgi Długosz  został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATINA 6.

Całkowita kwota dofinansowania dla tego projektu to 689 857 zł.

Konkurs SONATINA jest ogłaszany corocznie. Planowany czas realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy. Kierownik projektu badawczego zobowiązany jest do zaplanowania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym iż podmiot, w którym uzyskał stopień doktora. Ponadto powinien zapanować i odbyć staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Granty mogą otrzymać badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie później niż 3 lata od ogłoszenia konkursu.
Wnioski przygotowywane są z pomocą pracowników Działu Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy naukowców spełniających kryteria konkursu do aplikowania w konkursie SONATINA 7, do którego nabór będzie trwał w okresie 15 grudnia 2022 – 15 marca 2023 r., za pośrednictwem i przy pomocy pracowników Działu Nauki.
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem innych konkursów Narodowego Centrum Nauki w roku 2022:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

Informacja przygotowana przez Dział Nauki 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie