Informujemy, że projekt pn. Zmiany klimatu a transformacja nietoksycznych osadów w toksyczne gleby autorstwa dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan, asystent w Instytucie gleboznawstwa, inżynierii i kształtowania środowiska Wydziału Agrobioinżynierii, został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6.

Całkowita kwota dofinansowania dla tego projektu to 17 428 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs Miniatura jest organizowany corocznie i wspiera działania młodych naukowców w zakresie prowadzenia badań podstawowych. Chętnych do aplikowania zapraszamy do kontaktu:

Dział Nauki
mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska
tel. 081 445 69 70
e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl

 
Informacja przygotowana przez Dział Nauki 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie