Miło nam poinformować, że projekt pn. Selekcja niekonwencjonalnych drożdży ograniczających wzrost grzybów Penicillium roqueforti stanowiących zagrożenie w piekarnictwie autorstwa dr inż. Izabeli Podgórskiej-Kryszczuk asystent w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6.

Całkowita kwota dofinansowania dla tego projektu to 34 873,00 zł

Konkurs MINIATURA jest ogłaszany corocznie. Granty w kwocie do 50 000,00 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy mogą otrzymać badacze, posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę, którzy uzyskali stopień doktora nie później niż 12 lat od ogłoszenia konkursu.

Wnioski przygotowywane są przy pomocy pracowników Działu Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy naukowców spełniających kryteria konkursu do aplikowania w konkursie MINIATURA 7, do którego nabór rozpocznie się wiosną 2023, za pośrednictwem i przy pomocy pracowników Działu Nauki.

Informacja przygotowana przez Dział Nauki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie