Dział Nauki z przyjemnością informuje, że projekt pn.  Chemiczne i biologiczne transformacje nanocząstek na bazie metali i ich rola w transmisji nowo pojawiających się zanieczyszczeń z gleby do diety człowieka autorstwa dr inż. Izabeli Jośko, adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Roślin Wydziału Agrobioinżynierii został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS.

Będzie on realizowany z partnerem – Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Całkowita kwota dofinansowania dla tego projektu to 1 691 820,00 zł.

Miło nam również poinformować  o tym, że projekt pn. Demetalizacja osadów ściekowych w kierunku otrzymania surowców do produkcji bezpiecznych pofermentów i kompostów autorstwa dr Anny Siateckiej, asystenta w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA.
Będzie on realizowany z partnerem – Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Całkowita kwota dofinansowania dla tego projektu to 1 519 800,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!