Dział Nauki z przyjemnością informuje, że dr inż. Hubert Szczerba – adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia  został laureatem konkursu START 2022 organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Celem programu START jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Laureaci otrzymują roczne stypendium naukowe w wysokości 28 000 zł. Ocenie podlega cała dotychczasowa działalność naukowa kandydata.

Konkurs ogłaszany jest corocznie.

Adresatami konkursu są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

– mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);

– są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

– nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zachęcamy naukowców spełniających kryteria konkursu do aplikowania w konkursie START 2023, do którego nabór rozpocznie się jesienią 2022, za pośrednictwem i przy pomocy pracowników Działu Nauki.