Dział Nauki z przyjemnością informuje, że w wyniku ewaluacji wniosku złożonego w programie dla Naukowców z Ukrainy, na kontynuowanie badań w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otrzymał finansowanie w wysokości 118 000.00 zł.

Celem programu jest wsparcie naukowców, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili się w Polsce. Narodowe Centrum Nauki stwarza im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań poprzez finansowanie wynagrodzenia i środków przeznaczonych na działania badawcze.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem naszego wniosku, na naszym Uniwersytecie zatrudniona zostanie prof. dr hab. Viola Vambol. Jej opiekunem naukowym będzie dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni, pracownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Produkcji, która z badaczką z Ukrainy opracowała plan integracji naukowej. Projekt realizowany będzie na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Serdecznie gratulujemy!