Stypendium Rektora o osiągnięcia sportowe

Czas wakacji mija😢 Czas zacząć myśleć o następnym roku akademickim!💚 Już od poniedziałku (18.09.2023) zapraszamy do biura KU AZS UP Lublin do podbicia wniosków o Stypendium Rektora w zakresie stypendium sportowego🏀
Informację o ocenie waszych osiągnięć sportowych możecie znaleźć na stronie: https://up.lublin.pl/edukacja/student/stypendia/…
⛔️Podkreślamy, że każdy ze sportowców chcący złożyć wniosek o osiągnięcia sportowe jest zobowiązany do potwierdzenia wniosku w biurze klubu‼️ Wnioski bez pieczątki klubowej nie będą brane pod uwagę w ocenie stypendium❌
INSTRUKCJA:
1️⃣ Pobierz oraz wydrukuj wniosek o przyznanie stypendium rektora (Zał. 11) ze strony: https://up.lublin.pl/edukacja/student/stypendia/…
2️⃣ Uzupełnij wniosek o podstawowe dane oraz o uzyskane osiągnięcia w roku 2022/2023
3️⃣ Pobierz oraz wydrukuj komunikaty z wynikami z poszczególnych mistrzostw:
Ćwierćfinały Akademickich Mistrzostw Polski (AMWL): https://amwl.lublin.pl/
Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP): https://ampy.pl/
Integracyjne Mistrzostwa Polski (IMP): https://imp.azs.pl/
Jeśli posiadasz inne osiągnięcia inne niż wymienione, prosimy również o dokument potwierdzający (komunikat z zawodów lub dyplom) – brane pod uwagę są: Igrzyska Olimpijskie, Uniwersjada, Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku.
4️⃣ Osoby biorące udział w organizacji wydarzeń sportowych prosimy o wypisanie wydarzeń, w których brały udział. W biurze zostanie wypisane zaświadczenie o uczestnictwie.
5️⃣ Przyjdź do biura! My nie gryziemy😅
W razie pytań prosimy o kontakt: 784-059-165