Miło nam poinformować, że wśród 414 studentów uhonorowanych Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2022-2023, znajduje się aż 18 studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Nagrodzeni studenci  UP w Lublinie

Lp.

Imię i nazwisko

Kierunek studiów

1.

Remigiusz Bagrowski

weterynaria

2.

Paweł Jurczak

3.

Jolanta Rybak

4.

Patrycja Gazda

dietetyka

5.

Gabriela Gutowska

6.

Katarzyna Kolasa

7.

Klaudia Lasota

biotechnologia

8.

Kaja Ziółkowska

9.

Katarzyna Mazurek

technologia żywności
i żywienie człowieka

10.

Agata Michalska

11.

Sebastian Jaguszewski

bezpieczeństwo i higiena pracy

12.

Anastasiya Ramankevich

behawiorystyka zwierząt

13.

Kinga Rokicka

zootechnika

14.

Damian Zarajczyk

15.

Weronika Głowienka

zarządzanie i inżynieria produkcji

16.

Martyna Jarosz

17.

Aleksandra Chrapek

ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

18.

Monika Szymczuk

ochrona środowiskowa

Dziękujemy opiekunom kół naukowych, w których działają uczestnicy, oraz mgr inż. Annie Wożniak – Kierownikowi Działu Organizacji i Toku Studiów, za pomoc w przygotowaniu części administracyjnej.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy dalszych sukcesów!