Stypendia The Baltic Science Network Mobility Programme dla doktorantów i studentów

The Baltic Science Network Mobility Programme oferuje staże badawcze z odpowiednim szkoleniem akademickim

[Ulotka]  

Jakie dziedziny nauki:
nauki przyrodnicze, nauki o fotonach i protonach oraz aspekty systemu opieki społecznej  

Dla kogo:

 • Doktorantów, którzy są chętni prowadzić projekt i przyjąć na staż studenta studiów licencjackich / magisterskich z regionu Morza Bałtyckiego
 • Studentów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, naukami o fotonach i protonach oraz aspektami systemu opieki społecznej  

W jakich krajach:
w krajach regionu Morza Bałtyckiego takich jak: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Rosja i Białoruś

Jaka jest forma staży:  W ramach programu doktoranci prowadzą staże naukowe dla studentów studiów licencjackich/magisterskich w 2021 roku  
 

Okres staży: Luty 2021-31 lipca 2021  

Do kiedy aplikować: Comiesięczne nabory wniosków odbywają się od 1 do 16 dnia każdego miesiąca, najpóźniej do 16 maja 2021 roku

Aplikuj jako:

 • Doktorant prowadzący projekt i przyjmij na staż studenta studiów licencjackich / magisterskich z regionu Morza Bałtyckiego.
 • Nabór ofert projektowych doktorantów  trwa od 1 do 16 dnia danego miesiąca,   najpóźniej do 16 maja 2021 r.
 • Stażysta i zostań uczestnikiem stażu BARI Nabór wniosków studentów studiów licencjackich / magisterskich trwa od 1 do 16 dnia danego miesiąca 2021 r., najpóźniej do 16 maja 2021 r.


UWAGA!  

Bari Virtual Talk  [Ulotka]
Kiedy: 23.04.2021  
Z kim: z byłymi stażystami programu BARI i ich opiekunami – doktorantami  

Czego możesz się dowiedzieć:

 • Jaka jest procedura aplikacji o staże
 • Doświadczenia byłych stypendystów


Czteroetapowy proces aplikowania i selekcji:

 1. kandydat doktorant (oferujący staż) składa ofertę projektu online na portalu BARI-baza danych.
 2. Student BA/MA (kandydat) ubiega się online o maksymalnie trzy wybrane przez siebie projekty w portalu BARI-baza danych.
 3. Kandydat doktorant klasyfikuje otrzymane aplikacje.
 4. Stażysta jest przydzielany do świadczeniodawcy (opiekuna) w oparciu o kolejność zgłoszeń i dostępne fundusze. 


* Zarówno stażysta, jak i jego / jej opiekun mają możliwość ustalenia terminu stażu, który może trwać od 2 do 12 tygodni. Powinien on zostać zrealizowany przed 31 lipca 2021 r., ale w niektórych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia stażu poza okres przedstawiony w obecnym programie BARI, zgodnie z regulaminem każdej instytucji finansującej.  

Finansowanie:
 

 • Finansowanie w ramach projektu jest zapewniane tylko stażystom – studentom studiów licencjackich / magisterskich.
 •  Stypendium jest finansowane przez partnerów i współpracowników projektu BARI i obejmuje:   

– środki na pokrycie codziennych kosztów studenta (zalecane min. 600 EUR);        
– dofinansowanie do podróży studenta do docelowego kraju Regionu Bałtyckiego (300 EUR).
– jeżeli staż trwa krócej niż miesiąc, stypendium naliczane jest co tydzień (600/4 tygodnie)
– Stypendium nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego ani OC.  

 • Oczekuje się, że koszty badań pokryje instytucja przyjmująca


Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:  www.baltic-science.org/bari
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: