Stypendia podoktorskie Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (ang. EMBO)

Stypendia podoktorskie EMBO wspierają międzynarodową mobilność naukowców ze stopniem doktora w obszarze nauk o życiu (w tzw. obszarach tematycznych EMBO).

 

Wnioskodawca musi posiadać stopień doktora (lub równoważny) w momencie rozpoczęcia stypendium, ale niekoniecznie w momencie składania wniosku. Od uzyskania stopnia doktora do złożenia wniosku nie może upłynąć więcej niż 2 lata. Wnioskodawca musi posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną publikację, której jest autorem lub publikację opublikowaną w międzynarodowym czasopiśmie.

 

Wsparcie jest udzielane na okres od jednego do dwóch lat i umożliwia sfinansowanie kosztów umowy o pracę, opieki nad dzieckiem oraz relokacji stypendysty i członków rodziny do/z instytucji goszczącej. Osoby, które rozpoczęły już pracę w instytucji goszczącej mogą ubiegać się o stypendium, jeżeli w momencie składania wniosku ich staż pracy w instytucji goszczącej nie przekroczył 6 miesięcy.

 

Pięć dodatkowych stypendiów podoktoranckich EMBO jest zarezerwowanych dla naukowców ubiegających się o pracę w jednym z następujących krajów: Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Luksemburg, Polska, Słowenia i Turcja.

 

Wnioski w konkursie są przyjmowane w trybie ciągłym. Następny przewidywany termin oceny wniosków przypada na dzień 12 sierpnia 2022 r.

 

Szczegółowe informacje o stypendium dostępne są na stronie: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/eligibility/

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().