Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że w wyniku oceny złożonych w konkursie ofert na dwa stypendia naukowe w ramach projektu NCN – OPUS 18 nr 2019/35/B/NZ5/00775 pt. „Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Brygida Ślaska z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, stypendia na dwa stanowiska stypendysta – student w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej otrzymały: Pani Klaudia Lasota i Pani Kaja Ziółkowska – studentki III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunku biotechnologia.

Serdecznie Gratulujemy!