Student Paweł Korba laureatem konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że w wyniku oceny złożonych w konkursie ofert na stypendium naukowe w ramach projektu NCN – OPUS 18 nr 2019/35/B/NZ5/00775 pt. “Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Brygida Ślaska z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, stypendium na stanowisko stypendysta – student w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej otrzymał Paweł Korba – student II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunku biotechnologia.

Serdecznie Gratulujemy!