Od 14 stycznia 2022 r. można ubiegać się o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:

– zamieszkuje lub studiuje w województwie lubelskim;

– w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;

– w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub zaliczyła rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia w uczelni macierzystej albo kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;

– uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;

– nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium

Wnioski należy składać w terminie od 14 do 31 stycznia 2022 osobiście lub elektronicznie, a więcej informacji na temat wymaganych dokumentów oraz zasad wyliczania punktów za osiągnięcia można znaleźć pod linkiem: Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie lub w plikach poniżej.

UCHWAŁA NR XXX/471/2021
Zobacz
Karta sprawy
Zobacz
WNIOSEK O PRZYZNANIE STUDENCKIEGO STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim
Zobacz
OŚWIADCZENIE w celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego
Zobacz
Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Zobacz