Uprzejmie informujemy, że 23 marca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania trzy projekty złożone na konkurs w ramach II edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w celu pomocy kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wsparcie w realizacji projektów sprawuje: Biuro Organizacji i Toku Studiów.

1. Wykonawcami pierwszego projektu „Redukcja poziomu stresu u kotów schroniskowych poprzez zastosowanie wzbogaceń środowiskowych” są członkowie Felinologicznego Studenckiego Koła Naukowego. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN pełni Pani dr Justyna Wojtaś z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Koszt dofinansowania wynosi 52 000 zł. Czas realizacji 12 miesięcy.

2. Wykonawcami drugiego projektu „Wpływ pozyskiwania mięsa bażantów na zanieczyszczenie tuszek bakteriami z rodzaju Campylobacter” są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN sprawuje Pan dr Zbigniew Bełkot z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Koszt dofinansowania wynosi 69 990 zł. Czas realizacji 12 miesięcy.

3. Wykonawcami trzeciego projektu „Techniczne i technologiczne aspekty produkcji wzbogacanych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych” są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Spożywczej. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN sprawuje Pani prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz z Wydziału Inżynierii Produkcji. Koszt dofinansowania wynosi 69 000 zł. Czas realizacji 12 miesięcy.

Gratulujemy studentom i opiekunom SKN oraz życzymy dalszych sukcesów.

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach programu “Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”.