Miło nam poinformować, że dwóch studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalazło się w gronie laureatów stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021.

Spośród 890 nadesłanych do Ministerstwa wniosków, nagrodzono stypendiami 362. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 10 na 50 pkt. Wśród nich znaleźli się studenci UP w Lublinie z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: 

  • Adrian Dariusz Pluta (behawiorystyka zwierząt)
  • Kostiantyn Vasiukov (zootechnika)

Obaj laureaci to aktywni członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu z siedzibą w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Opiekunami naukowymi są dr hab. Justyna Batkowska, profesor uczelni oraz mgr inż. Kamil Drabik.

Dorobek inż. Adriana Pluty obejmuje prace z zakresu bahawioru drobiu, analizy podatności ptaków na stres, czy zmian zachowania w zależności od hierarchii w stadzie. Zainteresowania inż. Kostiantyna Vasiukova są ukierunkowane na takie zagadnienia jak ocena jakości jaj konsumpcyjnych w czasie ich przechowywania, analiza skorup jaj przepiórczych w zależności od ich barwy czy ocena wyników produkcyjnych ptaków różnych gatunków i typów użytkowych.

Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.
Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia Minister przeznaczy ponad 6 mln zł.

[Szczegółowe informacje, w tym lista laureatów, na stronach Ministerstwa Nauki i Edukacji]