Każdej wiosny, w czasie migracji płazów do zbiorników wodnych, wielu przedstawicieli tych chronionych gatunków ginie pod kołami samochodów. Studenci z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, chcąc ograniczyć skalę tego zjawiska, odpowiedzieli na apel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, która zainicjowała działania mające na celu ochronę płazów na terenie województwa lubelskiego w okresie ich wiosennej wędrówki.


20 marca 2023 ruszyła kolejna akcja ratowania migrujących żab i ropuch. Udział wzięli w niej m.in. studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej pod opieką dr Marty Demkowskiej-Kutrzepy. W ramach wyznaczonych dyżurów monitorowali oni strefy, określone wzdłuż ulic Lipskiej i Janowskiej. Zamontowane tam płotki uniemożliwiały płazom wejście na jezdnię. Wolontariusze zbierali gromadzące się przy barierkach żaby i ropuchy, w celu przeniesienia ich w miejsca wyznaczone w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego (z ul. Janowskiej do stawów przy ul. Koło, zaś z ul. Lipskiej pod wiadukt kolejowy na ul. Tęczowej).

Miło nam zauważyć, że z roku na rok akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem przyszłych lekarzy weterynarii.

„Płazy należą do najbardziej wrażliwej biocenotycznie i zagrożonej wyginięciem gromady kręgowców. Pełnią one w ekosystemie bardzo ważną rolę, będąc jednocześnie drapieżnikami, jak i stanowiąc bazę pokarmową dla innych drapieżników. Warto nadmienić, że drapieżnictwo u płazów dotyczy przede wszystkim owadów postrzeganych przez człowieka jako szkodniki, do których należą m.in. owady niszczące uprawy, roznoszące choroby czy owady kąsające.” – www. gov.pl.