Zachęcamy do odwiedzania oraz przekazywania informacji na temat istnienia strony gov.pl dla obywateli Ukrainy. Można znaleźć tam informacje m.in. na temat legalizacji pobytu w Polsce, pomocy prawnej, opieki medycznej itp.

Wszystkie treści na stronie są zamieszczane w języku ukraińskim.

Сайт для громадян України
Zobacz