Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00 do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi,
a w szczególności:

  • zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy,
  • zakaz wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym,
  • kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych,
  • informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

  • Biura Rektora, tel. 81 445-66-77 lub
  • Starszego Specjalisty ds. Obronnych i OC, tel. 81 531-96-40, 572-330-780.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu.pdf (75,56 kB)
Zobacz