KOMUNIKAT

Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:

  • nr 338 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do 28 lutego 2023 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi,
a w szczególności:

  • zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy,
  • zakaz  wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym,
  • kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych, 
  • informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

  • Biura Rektora tel. 81 445-66-77 lub 
  • Starszego Specjalisty ds. Obronnych i OC tel. 81 531-96-40, lub 572-330-780.

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.jpg / 910,54 kB)
Zobacz
Zarządzenie nr 388 Prezesa Rady Ministrów (.pdf / 36,94 kB)
Zobacz
Zarządzenie nr 389 Prezesa Rady Ministrów (pdf / 37,68 kB)
Zobacz