Zachęcamy studentów do odbycia stażu w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w okresie od 3 do 6 miesięcy. Oferta jest adresowana do osób, które:

  • studiują w trybie zaocznym;
  • posługują się językiem ukraińskim lub rosyjskim;
  • posiadają zgodę na pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • zarejestrują się jako osoby bezrobotne w Urzędzie.
Informacje na stronie MUP w Lublinie
Zobacz
MUP w Lublinie - Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Якщо Ви біженець з України?
Zobacz
Centralna Baza Ofert Pracy - lista ofert
Zobacz