Zapraszamy do zapoznania się z nowa inicjatywą Związku Uczelni Lubelskich (ZUL), która skierowana jest do pracowników naukowych planujących odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład ZUL.

Czas trwania stażu obejmuje okres od 1 do 3 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj.

W związku z tym, iż Dział Nauki – Biuro Finansowania Potencjału Badawczego prowadzi rejestr staży krajowych uprzejmie prosimy, aby każda osoba aplikująca do ZUL o środki z programu „Staż za miedzą”, przesłała na adres monika.nadolna@up.lublin.pl skan dokumentów aplikacyjnych złożonych do biura ZUL.

Związek Uczelni Lubelskich jest wspólną inicjatywą Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Celem Związku jest wzmocnienie potencjału badawczego naszego regionu poprzez realizację wspólnych projektów, wykorzystanie aparatury, którą dysponują lubelskie uczelnie, a także wzmocnienie potencjału dydaktycznego.

Szczegółowe informacje na temat ZUL oraz inicjatyw realizowanych przez Związek znajdują się tutaj.