W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2021 r. w formie online odbyła się II międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ecological and Environmental Engineering”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: prof. Jarosław Bosy – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Prof. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Jerzy Przyborowski – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. Petr Sklenička – Rektor Czech University of Life Sciences Prague (Czechy), prof. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Sylwester Tabor – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Francesc Torres – Rektor Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (Hiszpania), prof. João Paulo Trindade – President of the Polytechnic Institute of Beja (Portugalia), prof. Krzysztof Wilde – Rektor Politechniki Gdańskiej, członek korespondent PAN, prof. Michał Zasada – Rektor SGGW w Warszawie, jak również Polska Akademia Nauk.

Konferencja była współorganizowana przez: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, SGGW w Warszawie, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Czech University of Life Sciences Prague (Czechy), Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (Hiszpania), Polytechnic Institute of Beja (Portugalia) oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie.

Dnia 30.06.2021 r. po ceremonii otwarcia, odbyła się sesja plenarna, podczas której przedstawiciele ośrodków naukowych z Czech, Portugalii, Polski zaprezentowali referaty związane z głównym tematem konferencji. Następne podczas dwu dni obrad, omawiano zagadnienia dotyczące: ochrony środowiska; technologii wody i ścieków; hydrologii i ekosystemów rzecznych, gospodarki odpadami i energii odnawialnej. W sumie podczas konferencji wygłoszono 42 referaty oraz zaprezentowano 38 posterów.

Organizacja konferencji umożliwiła wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami z całego świata, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogą zostać wykorzystane do ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami konferencji może być również wykorzystana dla celów naukowo-dydaktycznych.

W konferencji uczestniczyły 74 osoby, w tym 34 osoby z zagranicznych ośrodków akademickich z 12 krajów (z Portugalii, Ukrainy, Kosowa, Egiptu, Litwy, Czech, Słowacji, Austrii, Francji, Norwegii, Bułgarii, Hiszpanii) oraz 40 osób z różnych ośrodków naukowych z Polski (z Lublina, Krakowa, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Olsztyna, Częstochowy, Rzeszowa), zajmujących się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej ekologii i inżynierii środowiska. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie.

Prace naukowe zaprezentowane podczas konferencji mogą zostać opublikowane
w czasopismach takich, jak: Ecological Engineering, Water, Archives of Environmental Protection, Atmosphere, Sustainability, Journal of Ecological Engineering, Acta Scientarum Polonorum – Formatio Circumiectus.

Autorzy sprawozdania:

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (UP Lublin)
Dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni (UP Wrocław)
Dr inż. Aleksandra Bawiec (UP Wrocław)