Spotkanie ze studentami zagranicznymi programu Erasmus+

20 kwietnia 2021 pracownicy Biura Erasmus+ mieli przyjemność wziąć udział w konferencji on-line pod tytułem „Contemporary and historical Lublin”. Konferencja została przygotowana przez grupę studentów kierunku Turystyka i Rekreacja pod opieką merytoryczną dr hab. Anny Mazurek-Kusiak, prof. UP, a jej głównym celem było włączenie studentów zagranicznych studiujących na UP w ramach programu Erasmus+.

Do aktywnego udziału w spotkaniu zachęcił studentów swoim słowem wstępnym Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UP. W programie znalazły się m. in. prelekcje dotyczące historii i zabytków Lublina, jego ciekawych miejsc i walorów turystycznych oraz wstęp do zadań praktycznych polegających na indywidualnym odkrywaniu Lublina za pomocą TRInO (Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację). Studenci z takich krajów jak Turcja, Hiszpania, Egipt czy Włochy mieli także okazję zapoznać się z lubelskimi legendami oraz swoją wiedzę rozszerzyć o ciekawostki o turystycznych walorach miasta, regionu, kraju i jego sąsiadów: Ukrainy i Białorusi. Studenci polscy mieli również okazję poznać bliżej kolegów z programu Erasmus+ dzięki grom przygotowanym przez Panią Profesor.

Pomimo faktu, że pandemia uniemożliwiła nam spotkanie się we wspólnym gronie, nasi Studenci wraz z Panią Profesor zadbali o to, by wesprzeć naszych studentów cudzoziemców w integracji ze środowiskiem lokalnym i stworzyć choćby namiastkę wspólnego spotkania, przygotowując moc ciekawych gier, quizów oraz mnóstwo wartościowych faktów.
Aby zachęcić studentów zagranicznych do aktywnego poznawania Lublina, organizatorzy zaprosili ich do udziału w grach terenowych. Po podsumowaniu rezultatów konkursu, zwycięzcy zostaną stosownie nagrodzeni.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie!