7 listopada 2022r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu ,,Zapobieganie pożarom lasów’’ przeprowadzanego w ramach programu Erasmus. Udział Uniwersytetu jako partnera w tej inicjatywie jest wynikiem współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie i wcześniejszym podpisaniem listu intencyjnego (21 września 2021r.).

Spotkanie dotyczyło projektu Erasmus + realizowanego przez VI LO z Lublina we współpracy ze szkołami w Hiszpanii, Włoch, Grecji, Portugalii i Turcji, w którym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie partnerem i przeprowadzi wykłady o tematyce lasu  oraz warsztaty terenowe dla uczniów. Projekt jest przewidziany na lata 2022-2024.

Z ramienia Uniwersytetu w spotkaniu udział wzięli Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji, który jest inicjatorem, a także koordynatorem nawiązanej współpracy. Podczas spotkania obecni byli także pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Wydziału Agrobioinżynierii oraz pracownicy Działu Rekrutacji i Promocji – mgr Agnieszka Wasilak, kierownik Działu Rekrutacji i Promocji oraz mgr Katarzyna Krzaczkowska, która wygłosiła prezentację w języku angielskim o Uczelni.

Spotkanie to było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz do poznania się bliżej uczestników projektu.

fot. Alicja Jaroszewska / DRiP