15 lipca 2021 r.

JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk i Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni spotkali się z Prezesem Chinese-European International Cooperation Fundation. Rozmowy dotyczyły możliwości nawiązania współpracy dydaktycznej i badawczej pomiędzy uniwersytetami chińskimi i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Prezesowi Fundacji towarzyszyła dr Helena Błazińska.  

                                                                                                                      fot. Alicja Jaroszewska DKiWA/UP