Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z pracodawcami współpracującymi z lubelskimi publicznymi szkołami zawodowymi

W czwartek 15 lutego 2024 r. w auli Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka z pracodawcami współpracującymi z lubelskimi publicznymi szkołami zawodowymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 217 lubelskich przedsiębiorstw i instytucji.

Z ramienia UP w Lublinie udział w spotkaniu wzięły: prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni oraz dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni.

Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z pracodawcami współpracującymi z lubelskimi publicznymi szkołami zawodowymi.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a także Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, został wyróżniony za współpracę z lubelskimi szkołami, zaangażowanie w kształcenie zawodowe, w tym zapewnianie młodzieży praktycznej nauki zawodu, organizację szkoleń dla nauczycieli akademickich, dostosowanie programów nauczania i wyposażenie pracowni do współczesnych wymogów technologicznych.

Imienne dyplomy w podziękowaniu za współpracę z lubelskimi publicznymi szkołami zawodowymi otrzymali:

  • Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  • Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni 
  • Prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni 
Zdjęcie grupowe lubelskich pracodawców współpracujących z publicznymi szkołami zawodowymi.

Wydarzenie pozwoliło podkreślić znaczenie szkolnictwa zawodowego dla współczesnego życia gospodarczego i społecznego oraz wagę współpracy tego sektora ze środowiskiem.

Zdjęcia: Iwona Burdzanowska (Radio Lublin) oraz https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/spotkanie-z-pracodawcami-wspolpracujacymi-z-lubelskimi-publicznymi-szkolami-zawodowymi,860,1082,1.html
Strona miasta lublin
Zobacz
Strona Radia Lublin
Zobacz