Spotkanie z naukowcami z Ukrainy

7 grudnia 2023 r. w Sali Kolegialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się spotkanie rektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka i prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą dr. hab. Bartosza Sołowieja, prof. uczelni, z pracownikami naukowymi uczelni ukraińskich. Goście reprezentowali Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. Wołodymyra Dala, Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Mariupolski Uniwersytet Państwowy oraz Donbaską Narodową Akademię Budownictwa i Architektury.

delegacja naukowców z Ukrainy na wizycie w Uniwersytecie Przyrodniczym w LubliniePodczas spotkania prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji, przestawił prezentację dotyczącą inżynierii środowiska. Poinformował o czterech kierunkach badań, którymi zajmuje się jego katedra – ekoenergetyce, ochronie i kształtowaniu zasobów wodnych, geodezji i kształtowaniu terenów rolniczych oraz gospodarce wodno-ściekowej, którą omówił szerzej. Następnie mgr Marlena Wosiak opowiedziała o możliwościach współpracy naszej uczelni z uczelniami zagranicznymi, koordynowanej przez Biuro Projektów Międzynarodowych.

Rektor UP w Lublinie Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
prof. dr hab. Krzysztof JóźwiakowskiGoście spotkali się także z dr. hab. Andrzejem Mazurem, prof. uczelni, prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji. Odbyli również wizytę w Centralnym Laboratorium Badawczym UP w Lublinie.

zdjęcia: Alicja Jaroszewska / DRiP