13 grudnia 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się spotkanie Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka z władzami lubelskich Uczelni. Poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z ewaluacją, rozwojem Związku Uczelni Lubelskich oraz Lubelskiej Unii Cyfrowej.

Galeria zdjęć
Zobacz

W spotkaniu uczestniczyli JM Rektorzy: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS), prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska (UM Lublin), prof. dr hab. Zbigniew Pater (PL), ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (KUL) wraz z Prorektorami oraz Pełnomocnikami z obszaru kształcenia i informatyzacji Uczelni. Gospodarzem spotkania był JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Minister Edukacji i Nauki podzielił się spostrzeżeniami na temat rozwoju w uczelniach lubelskich innowacji cyfrowych, powiedział: „ jeżdżąc po Polsce kiedyś stawiałem za wzór Gdańsk, obecnie Gdańsk i Lublin. Lubelski Związek Uczelni, to bardzo dobra inicjatywa, którą musimy rozwijać (…) wraz z Lubelską Unią Cyfrową. Wszystko to będzie służyło podniesieniu Ośrodka Lubelskiego na wyższy poziom nauki, edukacji i dydaktyki w szkolnictwie wyższym w Polsce”.

Podczas spotkania każdy z Rektorów miał możliwość zadania pytania, do którego ustosunkował się Minister. Prezentację dotyczącą stanu prac rozwojowych nad Lubelską Unią Cyfrową zaprezentował prof. dr hab. Marek Niezgódka (UM Lublin).

Minister podkreślił, że „Dzięki wspólnym działaniom możliwe będzie usprawnienie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyfryzacji” oraz poinformował także, że zgłoszony jest projekt dotyczący zmian ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, poprzedzony uzgodnieniami z KRASP, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Radą Doskonałości Naukowej.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA
gov.pl z dn. 13.12.2021 r.
Zobacz
Głos Wojewódzki z dn. 13.12.2021r.
Zobacz