Na przekór najsmutniejszemu dniu w roku (Blue Monday) studenci IV roku studiów I stopnia Behawiorystyka zwierząt w ramach fakultetu “Ewolucja zachowania zwierząt” pod opieką dr inż. Weroniki Maślanko (adiunkt w Katedrze Etologii Zwierząt i Łowiectwa) odbyli zajęcia terenowe w hodowli alpak. Dzięki uprzejmości mgr inż. Joanny Kapustka (asystent w Katedrze Etologii Zwierząt i i Łowiectwa), która opiekuje się hodowlą w ramach swojej pracy naukowej, studenci mogli odbyć bliskie spotkanie z alpakami.

Po wprowadzeniu studentów w tematykę dotyczącą behawioru alpak, ich pochodzenia i domestykacji, studenci uczyli się, jak poprawnie zachowywać się w obecności tych zwierząt, żeby nie powodować u ich dyskomfortu.

Organoleptycznie mogli również porównać surową i zgremplowaną wełnę oraz gotowy wyrób – rękawiczki.

Następnie mgr inż. Kapustka przeszkoliła studentów z podstawowych zasad pracy z alpakami, po czym studenci sami mogli przećwiczyć kilka jej elementów. Alpaki zostały wynagrodzone ich największym przysmakiem – kawałkiem marchewki.

Z uwagi na ekstremalną pogodę (burza śnieżna, grad, deszcz) tym razem nie było możliwe przejście się po pastwiskach, ani praca ze zwierzętami na otwartej przestrzeni.

Właściciele hodowli alpak w Łęce serdecznie zapraszają studentów  na odbycie wakacyjnych praktyk studenckich!

Fot. archiwum prywatne