Spotkanie władz uczelni z Młodymi Naukowcami

W dniu 14.12.2022 r. odbyło się hybrydowe spotkanie władz uczelni z pracownikami oraz doktorantami spełniającymi kryteria Młodego Naukowca. Gospodarzami spotkania byli Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk. Obszarem tematycznym spotkania były stypendia i nagrody ministra oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Organizatorem spotkania była Szkoła Doktorska.