21 czerwca 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – po raz pierwszy na lubelskiej Uczelni – odbyło się spotkanie Władz Miasta z uczniami szkół ponadpodstawowych oraz studentami I roku lubelskich uczelni: laureatami i finalistami olimpiad i turniejów.

Tegoroczni finaliści i laureaci to w sumie aż 213 uczniów i studentów z lubelskich szkół i uczelni. W tym ważnym dniu towarzyszyli im nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Spotkanie  poprowadziła Ewa Dumkiewicz – Sprawka, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Miasta Lublin, a jako Gospodarz miejsca zebranych powitał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Rektor w sposób szczególny zwrócił się do młodych ludzi, przed którymi wkrótce ważny wybór dalszej ścieżki kształcenia – zachęcał do wybrania uczelni lubelskich i budowania swojej przyszłości z dobrymi perspektywami właśnie w Lublinie.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili m.in. Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka, Za-ca Prezydenta Miasta Lublin – dr Mariusz Banach, Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk, Przedstawiciele Lubelskich Uniwersytetów:   prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS,  Anna Gosik – Dyrektor Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr inż. Tomasz Jachowicz – Politechnika Lubelska, dr hab. Jolanta Klimek – Grondzka prof. KUL – Prodziekan ds. studenckich.
Wydarzenie uświetnił występ Chóru Akademos z Międzynarodowych Szkół Paderewski z dyrygentem Piotrem Nowakiem.

Serdecznie gratulujemy stypendystom i życzymy wielu dalszych sukcesów, przede wszystkim: w Lublinie.                       

                                                                                                                                                   Fot. Maciej Niedziółka BIiM
kurierlubelski.pl z dn. 21.06.2022 r.
Zobacz
TVP3 LUBLIN, "Panorama Lubelska" z dn.21.06.2022 r. (czas od 19:20)
Zobacz