Spotkanie Rektora z emerytowanymi pracownikami UP w Lublinie

13 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie JM Rektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka z emerytowanymi pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Grupa pracowników emerytowanych.W spotkaniu uczestniczyli prorektorzy: prorektor ds. kadr, prof. dr hab. Andrzej Marczuk, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Bartosz Sołowiej oraz rektorzy poprzednich kadencji: prof. dr hab. Marian Wesołowski dr h. c. (1996–2002) / (2008–2016), prof. dr hab. Zdzisław Targoński dr h. c. (2002–2005) / (2005–2008), a także prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk dr h. c. (2016-2020).

Emerytowani pracownicy UP w Lublinie podczas spotkania z Rektorem.Spotkanie rozpoczął rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, który podczas swojego przemówienia przywitał emerytowanych pracowników Uniwersytetu i podkreślił, że są ważną częścią społeczności akademickiej UP w Lublinie.

Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie “Kroniki Uczelni 2023”, zawierającej najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia naukowców oraz studentów.

Głos zabrał również profesor Zdzisław Targoński, który nawiązał do idei takich spotkań i wyraził nadzieję na ich kontynuowanie.

Tańcząca para w strojach ludowych.Spotkanie uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego „Jawor”.

Wydarzenie było również doskonałą okazją do spotkania się, rozmów oraz wspomnień.

Zachęcamy całą społeczność akademicką do podzielenia się swoimi wspomnieniami z przepracowanych lat w naszym Uniwersytecie w postaci zdjęć i pamiątek. Będziemy wdzięczni za przekazanie ich do: Działu Rekrutacji i Promocji (ul. Akademicka 15 w Lublinie, II piętro, pokój 211). Pamiątki po digitalizacji zostaną zwrócone.

E-mail:

Kontakt tel. 81 445 65 58

Zdjęcia: Oliwia Gut i Damian Bartnik /DRiP