12 maja odbyło się kolejne spotkanie Rady Studentów Lublina składającej się z 21 studentów i 5 doktorantów reprezentujących społeczność akademicką Lublina. Społeczność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie reprezentuje doktorantka mgr inż. Karolina Różaniecka i studenci Aleksandra Wróbel oraz Michał Arciszewski.

Po merytorycznej wymianie zdań i poglądów zostały określone obszary działań, na których Rada zamierza się skupić w ramach prac nowopowstałych zespołów. Powstał także plan aktywności Rady Studentów Lublina na najbliższą przyszłość.

W skład zespołów weszli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zespół ds. jakości kształcenia i nauki – doktorantka mgr inż. Karolina Różaniecka, Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zespół ds. projektów – studenci Aleksandra Wróbel i Michał Arciszewski

Bądź z nami na bieżąco!

Facebook RSL
Zobacz
Instagram RSL
Zobacz