W minionym tygodniu (25.05) odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w którym wzięła udział Przewodnicząca Samorządu Doktorantów – mgr inż. Karolina Różaniecka.

Podczas spotkania dyskutowano o postulatach dotyczących najważniejszych potrzeb środowiska doktoranckiego, ze szczególnym uwzględnieniem problemu obciążania doktorantów i doktorantek kosztami postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Na podstawie wymiany doświadczeń między przedstawicielami i przedstawicielkami porozumień Krajowa Reprezentacja Doktorantów we współpracy z samorządami i porozumieniami będzie podejmować działania mające na celu wypracowanie jak najkorzystniejszego rozwiązania omawianego problemu.