15 marca 2022 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się spotkanie Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszuli Kosior-Korzeckiej, prof. Uczelni. z członkami Zarządu uczelnianego klubu Akademickiego Związku Sportowego.

Spotkaniu przewodniczyła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni. Jego przedmiotem było podziękowanie ustępującym władzom klubu uczelnianego AZS za wieloletnie zaangażowanie i poświęcony czas oraz wręczenie pamiątkowych nagród.

W wydarzeniu udział wzięli:

Mgr Dariusz Boguszewski- Kierownik Centrum w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, dr Agnieszka Błaszczak – koordynator działalności dydaktycznej, Pani Agnieszka Kapusta – ustępująca Prezes Zarządu, Pani Olga Bociankiewicz– obecna Prezes AZS oraz Wiceprezes Zarządu Pan Adrian Mikusek.

fot. Maciej Niedziółka/ DKiWA