Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest głównym organizatorem XVIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w terminie 10-16 września 2022 r. Tegoroczne hasło Festiwalu to Ogrody Nauki.

galeria zdjęć
Zobacz

Współorganizatorami wydarzenia są Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska oraz Miasto Lublin.

5 maja 2022 r. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego — dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni — oraz Koordynator Uczelniany UP w Lublinie — prof. dr hab. Tomasz Oniszczuk spotkali się z  koordynatorami LFN z ramienia lubelskich uczelni publicznych oraz urzędu Miasta Lublin: dr Katarzyną Dębińską-Domagałą (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr Moniką Baczewską-Ciupak (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr n. med. Moniką Jakubiak-Hulicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr Magdaleną Maciaszczyk (Politechnika Lubelska), dr Mariuszem Saganem dyrektorem Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, oraz członkami Komitetu Organizacyjnego UP w Lublinie: mgr Iwoną Pachcińską, dr Dagmarą Sadowską i mgr Karoliną Kwapisz.

Prace nad programem XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki rozpoczęły się wraz z zakończeniem poprzedniej edycji. W trakcie spotkania przekazano koordynatorom  informacje na temat postępu prac, ramowego programu Festiwalu, harmonogramu zadań i planowanych wydarzeniach specjalnych. Dyskusja we wspólnym gronie wniosła do realizacji kolejne działania, które z pewnością sprawią, że tegoroczna edycja Festiwalu będzie — podobnie jak w ubiegłych latach — na najwyższym poziomie.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji festiwalu pojawią się wkrótce.

Fot. Maciej Niedziółka / BIiM