5 stycznia 2022 r. w Centrum Kongresowym odbyło się Spotkanie Noworoczne Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Galeria zdjęć
Zobacz

Wydarzenie, którego gospodarzem był JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, rozpoczęło się od prezentacji Kroniki Uczelni. Kronika przedstawiała najważniejsze wydarzenia w roku 2020 i 2021 zaprezentowane w porządku chronologicznym.

Następnym punktem programu było wystąpienie okolicznościowe JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W swoim przemówieniu prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk podsumował ubiegłoroczną działalność Uniwersytetu oraz nakreślił plany i założenia na kolejny rok. Podziękował pracownikom za wysiłek i wkład pracy w rozwój Uczelni oraz życzył pomyślności w Nowym Roku.

Zdjęcia, animacje, montaż i fotografie: Maciej Niedziółka / DKiWA