linia

Rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
serdecznie zaprasza Społeczność Akademicką Uczelni na

Spotkanie Noworoczne

które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 r. o godz. 12:00
w Centrum Kongresowym, ul. Akademicka 15 w Lublinie

linia

W programie:

  • Powitanie gości przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka
  • Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Piłsudczyków RP Okręg Lubelski
  • Wręczenie odznaczeń i nagród: dr hab. Małgorzacie Mileckiej, prof. Uczelni, Kierownikowi Katedry Architektury Krajobrazu oraz dr inż. Sewerynowi Malawskiemu, pracownikowi Katedry Architektury Krajobrazu
  • Występ Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem prof. dr hab. Marzeny Bernatowicz 
  • Prezentacja Kroniki Uczelnianej 
  • Wystąpienie JM Rektora, prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka