Spotkanie kandydata na rektora UP w Lublinie ze społecznością akademicką

“Sukces Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest zależny od nas i możliwy do osiągnięcia, co już wielokrotnie wykazaliśmy, osiągając znakomite wyniki w ocenie ewaluacyjnej oraz uzyskując inne prestiżowe nagrody” powiedział kandydat na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk podczas dzisiejszego (11.04.2024r.) otwartego spotkania ze społecznością akademicką w Centrum Kongresowym UP w Lublinie.

rektor podczas przemówieniaSpotkanie poprowadził przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni, dr hab. Piotr Listos, prof. uczelni.

prowadzący podczas mowy wtępnej na scenie CKKandydat rozpoczął od podziękowań dla Kolegiów Wydziałów, Członków Kolegium Elektrów, Senatu i Rady Uczelni, które wskazały go na kandydata na rektora UPL  na kadencję 2024-2028, a następnie dokonał podsumowania swoich najważniejszych osiągnięć w kadencji 2020 – 2024 i prezentacji programu wyborczego oraz udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez członków społeczności akademickiej.

mężczyzna czytający program wyborczy rektoraNajważniejsze kwestie w programie na lata 2024-2028  obejmują:

  • utrzymanie sukcesów badawczych, dydaktycznych i wizerunkowych
  • rozwój Uniwersytetu
  • sprawne zarządzanie

władze rektorskie na widowni podczas przemówienia prowadzącego wydarzenieWybory rektora UP w Lublinie na kadencję 2024-2028 odbędą się 17 kwietnia 2024 o godz. 9.00.

Informacje dotyczące wyborów w Uniwersytecie dostępne są tutaj.