15 lutego 2023 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się spotkanie JM Rektora prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka z emerytowanymi pracownikami naszej Uczelni.

Podczas przemówienia otwierającego uroczystość JM Rektor poinformował zebranych między innymi o inwestycjach, które miały miejsce w ostatnim czasie, takich jak otwarcie Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii na Felinie. Jednocześnie podkreślił też wkład całej społeczności Uniwersytetu, a w niej również emerytowanych pracowników, w osiągane przez Uczelnię sukcesy. Do nich zaliczył bardzo dobre wyniki ewaluacji działalności naukowej.

fot. Maciej Niedziółka / DRiP
Galeria zdjęć
Zobacz